SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm

zestaw 2
Cena: 4 000,00 zł
podane ceny zawierają 23% VAT

SONDa zestaw 2 składa się z :

  • elementów do konstruowania układów elektrycznych,
  • instrukcji obsługi,
  • oprogramowanie do wizualizacji ćwiczenia na pen-drivie – gratis!
  • materiały dydaktyczne dla nauczyciela w formie przewodnika metodycznego zawierające teorię i opisy lekcji - gratis!

Doświadczenia w SONDzie - zestaw 2 (po połączeniu zestawu 1 z 2):

1. badanie zależności oporu przewodnika od jego przekroju i długości,
2. wyznaczanie oporu właściwego różnych przewodników,
3. wyznaczanie pracy wykonanej podczas przepływu przez różne elementy obwodu,
4. pole magnetyczne prądu prostoliniowego,
5. badanie wpływu temperatury na opór metali,
6. badanie wpływu temperatury na opór półprzewodnika,
7. charakterystyka prądowo – napięciowa diody,
8. charakterystyka prądowo – napięciowa tranzystora,
9. wytwarzanie i własności prądu przemiennego,
10. prostownicze działania diody,
11. badanie zjawiska samoindukcji,
12. wyznaczanie sprawności transformatora,
13. obniżanie i podwyższanie napięcia przy pomocy transformatora,
14. funkcje transformatorów w przesyłaniu energii elektrycznej,
15. rola kondensatora w obwodzie prądu stałego,
16. zasada działania elektromagnesu,
17. zastosowanie prostownika dwupołówkowego.