Hiszpański. ¡No hay problema!+ poziom średni

hiszpański
Cena: 49.99 zł 45.00 zł*
ISBN: 978-83-60199-30-5 podane ceny zawierają 5% VAT

Kompleksowa nauka języka oparta na najskuteczniejszym i jedynym na świecie algorytmie powtórek potwierdzonym badaniami naukowymi – metodzie SuperMemo. Z kursem „Hiszpański.¡No hay problema!+ średni” na poziomie średnio zaawansowanym wystarczy 20 minut dziennie, aby w ciągu pół roku opanować zakres B1 znajomości języka według skali Rady Europy.

Podręcznik i kurs

adresowane są do osób, które znają podstawy i zamierzają kontynuować naukę języka hiszpańskiego. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można swobodnie formułować spójne wypowiedzi oraz prezentować i wyjaśniać swoje opinie w języku hiszpańskim. Przygotowanie do egzaminu B1 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie.

Zawartość

 • Diálogos - dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie, ponad 9 godzin nagrań wykonanych przez lektorów hiszpańskich i ćwiczenia wymowy
 • Nuevas palabras y locuciones - listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania
 • Gramática - komentarze gramatyczne
 • Comentarios - komentarze językowe i kulturowe
 • Ejercicios - ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane specjalnie do samodzielnej nauki
 • Diccionario - podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu.

Szczegółowe informacje

Kurs składa się z 12 bardzo obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie.

 • na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi:
  • czas przyszły niedokonany,
  • czas zaprzeszły,
  • konstrukcja estar+gerundio w różnych czasach,
  • tryb Subjuntivo i jego zastosowanie,
  • schemat zdań warunkowych,
  • czas przyszły,
  • tryb łączący czasu teraźniejszego, w rozkazach, w zdaniach wyrażających cel,
  • mowa zależna, porównanie mowy zależnej i niezależnej dla pytań,
  • wyrażanie rozkazów, poleceń, przyczyny i przyzwolenia,
  • wyrażenia przyimkowe i przyimki,
  • strona bierna,
  • wyrażenia czasowe,
  • liczebniki porządkowe.
 • wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
  • podróżowanie, zwiedzanie, spędzanie wakacji,
  • słownictwo i wyrażenia dotyczące pracy zawodowej oraz rozmowy o pracę,
  • spędzanie wolnego czasu,
  • pisanie listów,
  • życie (mieszkanie, szkolnictwo),
  • prowadzenie rozmowy telefonicznej,
  • zakupy,
  • kultura i ciekawostki Hiszpanii.
 • ponad 1 000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki,
 • ponad 3 000 ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w formie przygotowanej specjalnie dla kursów językowych,
 • czytanki i dialogi w języku hiszpańskim z polskim tłumaczeniem,
 • na końcu książki oraz w programie multimedialnym zamieszczony został podręczny słowniczek, złożony z wyrazów i zwrotów użytych w kursie,
 • zintegrowany z programem, zaawansowany analizator wymowy, pozwalający użytkownikom w domowym zaciszu doskonalić wymowę, a przez to ośmielić do mówienia w języku obcym,
 • tematykę kursu oraz zagadnienia gramatyczne przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Materiał tego kursu skutecznie przygotowuje do egzaminu telc na poziomie B1.

Wymagania techniczne:

 • procesor 400 MHz,
 • 256 MB RAM,
 • CD-ROM,
 • karta dźwiękowa,
 • mikrofon,
 • Windows XP, Windows Vista lub Windows 7
 • Internet Explorer 7 lub nowszy